Πώς να ενεργοποιήσετε την Manet Travel eSIM σας

Ευρετήριο

Διαμόρφωση σε συσκευές Android

⚠️ Επαλήθευση

Να έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων (συνιστάται Wi-Fi).

1.

Σαρώστε τον κωδικό QR που θα βρείτε 📧 στο email που σας στείλαμε, χρησιμοποιώντας την κάμερα του smartphone σας (ή χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή που διαβάζει κωδικούς QR ή "σαρωτή QR").

ή

Εάν έχετε αποθηκεύσει τον κωδικό QR στο smartphone σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Διαχείριση SIM > Προσθήκη eSIM > Σάρωση κωδικού QR και κάντε κλικ στο εικονίδιο της φωτογραφίας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

2.

Περιμένετε να αναγνωριστεί ο κωδικός QR
και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να προσθέσετε το τιμολογιακό πρόγραμμα στο smartphone σας.

3.

Περιμένετε να προστεθεί η eSIM η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με τη συσκευή και την κατάσταση του δικτύου σας.

4.

✅ Μόλις εγκατασταθεί, θα βρείτε την eSIM σας στο
Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Διαχείριση SIM > eSIM.

1. 👀 Βεβαιωθείτε ότι οδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος για να τον ενεργοποιήσετε.
2. ➡️ Συνδέστε τη σύνδεση δεδομένων με τη νεοπροστιθέμενη eSIM.

5.

⚙️ Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και
μετακινήστε το διακόπτη Περιαγωγή δεδομένων στη θέση ON (μόνο eSIM).

🎉 Συγχαρητήρια ✨

Μόλις ενεργοποιήσατε την Manet Travel eSIM:
αρχίστε να απολαμβάνετε τη σύνδεσή σας στο Internet τώρα!

Previous slide
Next slide

📌 Θυμηθείτε!

Η eSIM θα λειτουργήσει μόνο όταν είστε φυσικά παρόντες στη χώρα ισχύος του προγράμματος που αγοράσατε.
(ή σε μία από τις χώρες ισχύος στην περίπτωση περιφερειακών/παγκόσμιων προγραμμάτων).

Εκπαιδευτικά βίντεο

⚠️ Επαλήθευση

Να έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων (συνιστάται Wi-Fi).

1.

⚙️ Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Διαχείριση SIM > Προσθήκη eSIM > Σάρωση κωδικού QR και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κωδικού ενεργοποίησης.

2.

Αντιγράψτε τον κωδικό χειροκίνητης ενεργοποίησης που θα βρείτε 📧 στο email που σας στείλαμε, ακριβώς κάτω από τον κωδικό QR, και εισάγετε τον όπου απαιτείται.
(παρόμοιο με το LPA:1$xxxxx.xx$YYY-YYYY).

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να προσθέσετε το τιμολογιακό πρόγραμμα στο smartphone σας.

4.

Περιμένετε να προστεθεί η eSIM η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με τη συσκευή και την κατάσταση του δικτύου σας.

5.

✅ Μόλις εγκατασταθεί, θα βρείτε την eSIM σας στο
Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Διαχείριση SIM > eSIM.

1. 👀 Βεβαιωθείτε ότι οδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος για να τον ενεργοποιήσετε.
2. ➡️ Συνδέστε τη σύνδεση δεδομένων με τη νεοπροστιθέμενη eSIM.

6.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και
μετακινήστε το διακόπτη Περιαγωγή δεδομένων στη θέση ON (μόνο eSIM).

🎉 Συγχαρητήρια ✨

Μόλις ενεργοποιήσατε την Manet Travel eSIM:
αρχίστε να απολαμβάνετε τη σύνδεσή σας στο Internet τώρα!

Previous slide
Next slide

📌 Θυμηθείτε!

Η eSIM θα λειτουργήσει μόνο όταν είστε φυσικά παρόντες στη χώρα ισχύος του προγράμματος που αγοράσατε.
(ή σε μία από τις χώρες ισχύος στην περίπτωση περιφερειακών/παγκόσμιων προγραμμάτων).

Εκπαιδευτικά βίντεο

Έχετε προβλήματα με την eSIM σας;

⚠️ ΜΗΝ το απεγκαταστήσετε! Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Διαμόρφωση σε συσκευές iOS

⚠️ Επαλήθευση

Να έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων (συνιστάται Wi-Fi).

1.

⚙️ Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό > Προσθήκη eSIM > Χρήση κωδικού QR.
Σαρώστε με την κάμερα της συσκευής σας τον κωδικό QR που θα βρείτε 📧 στο email που σας στείλαμε.
ή (μόνο για τις τελευταίες εκδόσεις iOS)
Εάν έχετε αποθηκεύσει τον κωδικό QR στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό > Προσθήκη eSIM > Χρήση κωδικού QR.
Κάντε κλικ στο Άνοιγμα φωτογραφίας και επιλέξτε τον κωδικό QR από τη γκαλερί σας.

2.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να ενεργοποιήσετε την eSIM.

3.

Περιμένετε να εγκατασταθεί η eSIM, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με τη συσκευή και την κατάσταση του δικτύου σας.

4.

✅ Μόλις εγκατασταθεί, θα βρείτε την eSIM σας στο
Ρυθμίσεις > Κινητό > SIM,
επιλέξτε το και:

1. 👀 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος για να τον ενεργοποιήσετε,
2. 🔛 Ρυθμίστε το διακόπτη περιαγωγής δεδομένων στη θέση ON (μόνο eSIM).

5.

Επιστρέψτε στην οθόνη κινητής τηλεφωνίας και κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
Συνδέει τη σύνδεση δεδομένων με τη νεοπροστιθέμενη eSIM.

🎉 Συγχαρητήρια ✨

Μόλις ενεργοποιήσατε την Manet Travel eSIM:
αρχίστε να απολαμβάνετε τη σύνδεσή σας στο Internet τώρα!

Previous slide
Next slide

📌 Θυμηθείτε!

Η eSIM θα λειτουργήσει μόνο όταν είστε φυσικά παρόντες στη χώρα ισχύος του προγράμματος που αγοράσατε.
(ή σε μία από τις χώρες ισχύος στην περίπτωση περιφερειακών/παγκόσμιων προγραμμάτων).

Εκπαιδευτικά βίντεο

⚠️ Επαλήθευση

Να έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων (συνιστάται Wi-Fi).

1.

⚙️ Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό > Προσθήκη eSIM > Χρήση κωδικού QR.

2.

Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων χειροκίνητα και αντιγράψτε τη διεύθυνση SM-DP+ και τον κωδικό ενεργοποίησης που θα βρείτε 📧 στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε, ακριβώς κάτω από τον κωδικό QR (που αναφέρεται ως κωδικός χειροκίνητης ενεργοποίησης) και εισαγάγετε τα όπου απαιτείται:

Διεύθυνση SM DP+: xxx.xxxxxxx.xxx (παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο συμβόλων $)
Κωδικός ενεργοποίησης: YY-YYYYYYYY (εισάγεται μετά το δεύτερο σύμβολο $)
Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να ενεργοποιήσετε την eSIM.

4.

Περιμένετε να εγκατασταθεί η eSIM, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με τη συσκευή και την κατάσταση του δικτύου σας.

5.

✅ Μόλις εγκατασταθεί, θα βρείτε την eSIM σας στο
Ρυθμίσεις > Κινητό > SIM,
επιλέξτε το και:

1. 👀 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος για να τον ενεργοποιήσετε,
2. 🔛 Ρυθμίστε το διακόπτη περιαγωγής δεδομένων στη θέση ON (μόνο eSIM).

6.

Επιστρέψτε στην οθόνη κινητής τηλεφωνίας και κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
Συνδέει τη σύνδεση δεδομένων με τη νεοπροστιθέμενη eSIM.

🎉 Συγχαρητήρια ✨

Μόλις ενεργοποιήσατε την Manet Travel eSIM:
αρχίστε να απολαμβάνετε τη σύνδεσή σας στο Internet τώρα!

Previous slide
Next slide

📌 Θυμηθείτε!

Η eSIM θα λειτουργήσει μόνο όταν είστε φυσικά παρόντες στη χώρα ισχύος του προγράμματος που αγοράσατε.
(ή σε μία από τις χώρες ισχύος στην περίπτωση περιφερειακών/παγκόσμιων προγραμμάτων).

Εκπαιδευτικά βίντεο

Έχετε προβλήματα με την eSIM σας;

⚠️ ΜΗΝ το απεγκαταστήσετε! Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.